Σχεδιαγράμματα καθισμάτων: πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων