Wskazówki bagażowe – często zadawane pytania

 

 


Ile bagażu mogę zabrać ze sobą w ramach bezpłatnego limitu?

Lufthansa przewozi bez żadnych opłat pewną ilość bagażu nadanego (“limit bezpłatnego bagażu”) oraz bagażu podręcznego. Ilość bagażu bezpłatnego jest różna dla różnych tras i zależy od klas rezerwacyjnych i podróżnych, taryf, statusu uczestnika programu Miles & More, itp.

Informacja o limicie bezpłatnego bagażu
Informacja o bagażu podręcznym

 
top


O czym muszę pamiętać w przypadku nadbagażu i bagażu specjalnego?


Nadbagaż i bagaż specjalny musi być zgłoszony do przewozu przed rozpoczęciem podróży.

Informacje o opłatach za nadbagaż i bagaż specjalny

 
top


O czym powinienem pamiętać jeśli chcę zabrać ze sobą rower?

Aby uzyskać informacje o przewozie I zgłoszeniu do przewozu roweru, prosimy kontaktować się telefonicznie z numerem +49 (0)69 - 86 799 799 (najlepiej z chwilą rezerwacji lotu).
Rowery nie muszą być opakowane do przewozu. Niestety, nie przewozimy rowerów elektrycznych (eBikes).

Bagaż specjalny – informacje i opłaty

 
top


Co mogę zabrać na pokład jako bagaż podręczny?

Przewóz płynów w bagażu podręcznym regulowany jest przepisami UE.

Informacje o bagażu podręcznym

 
top


W jaki sposób należy przewozić przedmioty wartościowe?

Wszystkie przedmioty wartościowe(np. laptopy, telefony komórkowe, palmtopy, dokumenty, paszporty, biżuterię) należy przewozić w bagażu podręcznym zabieranym na pokład.

 
top


Co powinienem wiedzieć jeśli przewożę lekarstwa?

Zalecenia dotyczące przewozu lekarstw

 
top


Czy mogę zabrać ze sobą na pokład zwierzęta?

Zwierzęta można przewozić na pokładzie jedynie w szczególnych przypadkach.

Przepisy i zalecenia w sprawie transportu zwierząt

 
top


Jakich przedmiotów nie można przewozić na pokładzie?

Przewóz przedmiotów niebezpiecznych jako bagaż jest zabroniony. Urząd celny również udziela informacji w sprawie wwozu i wywozu przedmiotów i towarów (strona internetowa Niemieckiego Urzędu Ceł i Akcyzy). Szczególne przepisy stosowane są również w przypadku wwozu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 
top


O czym powinienem wiedzieć wybierając się do Indii?

Podróżni, którzy przylatują do Indii rejsem międzynarodowym i kontynuują podróż dalszymi lotami krajowymi, muszą podczas przerwy pomiędzy lotami odebrać swój bagaż, przejść przez kontrolę celną i ponownie nadać bagaż. Rozporządzenie to odnosi się do wszystkich linii lotniczych i stosowane jest również w przypadkach, gdy, według biletu, bagaż został odprawiony i nadany do samego punktu docelowego podróży.

 
top


O czym muszę wiedzieć podróżując samolotem do USA?

W przypadku rejsów do USA, TSA (Transportation Security Administration – Kontrola Bezpieczeństwa Przewozów) ma prawo do otwarcia budzących podejrzenia, zamkniętych bagaży celem sprawdzenia ich zawartości. (zaleca się specjalne kłódki TSA). Informacje bagażowe TSA (www.tsa.gov, w języku angielskim).

 
top


W jaki sposób przetwarzane są dane dotyczące bagażu?

Zwyczajowo dane, które zbieramy, wymagane są warunkami umowy o przewóz, którą zawieramy z pasażerem. Obejmują one zarówno informacje pasażerskie jak i bagażowe. Aby zapewnić sprawny przeładunek bagażu i jego dalszy przewóz innymi liniami lotniczymi, jak również szybki odbiór bagażu na lotniskach, przesyłamy dane o bagażu do odpowiednich linii lotniczych i lotniskowych służb bagażowych. Ponadto współpracujemy z niemieckim urzędem celnym w wykonywaniu jego ustawowych czynności, udostępniając mu, w ograniczonym zakresie, dostęp do niektórych danych.

 
top


W jaki sposób należy oznaczyć swój bagaż?

Pamiętaj, aby na każdej sztuce bagażu widoczne było Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu (komórkowego) (karta identyfikacyjna bagażu wewnątrz bagażu i wywieszka przyczepiona na zewnątrz); wywieszki i nalepki bagażowe można bezpłatnie pobrać w stanowiskach odprawy.

  
top


Co powinienem zrobić jeśli mój bagaż został zagubiony?

Powinieneś bezzwłoczne po przylocie zgłosić zagubienie bagażu w odpowiednim stanowisku. Zgłoszenie zagubienia w późniejszym terminie jest bardziej skomplikowane.

Szczegółowe informacje o zagubionym lub uszkodzonym bagażu


Star Alliance