Spójne przepisy bezpłatnego limitu bagażowego

 

Dozwolony bezpłatny limit bagażu zależy od zarezerwowanej klasy serwisowej oraz statusu pasażera i podany jest w bilecie/ odcinku dla pasażera.

W odniesieniu do wszystkich lotów wykonywanych przez Lufthansę, bezpłatny przewóz bagażu regulowany jest następującymi przepisami:

 

W Klasie Ekonomicznej jedna sztuka bagażu o ciężarze do 23 kg, w Klasie Ekonomicznej Premium dwie sztuki o ciężarze do 23 kg każda, w Klasie Business dwie sztuki o ciężarze do 32 kg każda, w Pierwszej Klasie trzy sztuki o ciężarze do 32 kg każda.Maksymalny wymiar pojedynczej sztuki bagażu wynosi 158 cm (szerokość + wysokość + długość).

Dodatkowy bagaż poza bezpłatnym limitem lub sztuki bagażu, których ciężar lub wielkość przekracza dozwolone parametry, przewożone są jako nadbagaż po jednolitych stawkach. Za przewóz sztuk bagażu o ciężarze przekraczającym 32 kg, pobierana jest opłata. Więcej informacji znaleźć można na stronie ‘Nadbagaż i bagaż specjalny’.

Informacje o przewozie bagażu podręcznego

 
top


Sprzęt narciarki lub snowboardingowy przewożony bez opłat


Oprócz przysługującego Ci bezpłatnego bagażu, możesz także bez opłat zabrać na lot Lufthansą jedną parę nart lub deskę snowboardingową*. Maksymalny ciężar dodatkowo przewożonego sprzętu narciarskiego lub snowboardingowego musi mieścić się w limicie określonym dla klasy podróżnej, w której wykupiłeś bilet.

Prosimy zarejestrować przewożony sprzęt narciarski najpóźniej na 23 godziny przed odlotem w centrum serwisowym Lufthansy. Jest to konieczne, aby zapewnić przewóz Twojego sprzętu narciarskiego rejsem Lufthansy.

Więcej informacji o przewozie sprzętu narciarskiego samolotem

 
top


Rozszerzony zakres przepisów dotyczących bezpłatnego bagażu obejmuje:

Pasażerów statusowychWyższe limity bagażu bezpłatnego przysługują pasażerom o statusie Frequent Traveller, Senator oraz członkom Klubu HON i Star Alliance Gold.

Więcej informacji o pasażerach statusowych

Pasażerów z bagażem sportowym

Sprzęt sportowy może być przewieziony bez opłat w ramach przysługującego bezpłatnego limitu bagażu.


Więcej informacji o bagażu sportowym pasażera


Pasażerów z dziećmi


Dzieci poniżej drugiego roku życia uprawnione są do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu o ciężarze do 23 kg. Dzieciom w wieku dwóch lat i więcej przysługuje taki sam limit bezpłatnego bagażu jak dorosłym.Bezpłatne limity bagażu dla dzieci


Niektóre trasy


Na niektórych trasach pasażerów Klasy Ekonomicznej obowiązują inne limity bagażu bezpłatnego. Nowość: Pasażerowie podróżujący w Klasie Ekonomiczne do/z Japonii z biletami wystawionymi po 8 stycznia, mogą teraz zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu o ciężarze do 23 kg każda.

Wyjątki dla Klasy Ekonomicznej

 
 
top


Zasada Głównego Przewoźnika (MSC)

Przepis ten stanowi, że w przypadku rejsów, które wykonywane są przez różne linie lotnicze, obowiązujące są przepisy bagażowe tego przewoźnika, który obsługuje geograficznie najdłuższy lub najważniejszy odcinek trasy.

Specjalne przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do rejsów do/z USA i Kanady:
Specjalne przepisy w odniesieniu do USA i Kanada


Star Alliance