Spójne przepisy bezpłatnego limitu bagażowego

 

Dozwolony bezpłatny limit bagażu zależy od zarezerwowanej klasy serwisowej oraz statusu pasażera i podany jest w bilecie/ odcinku dla pasażera.

W odniesieniu do wszystkich lotów wykonywanych przez Lufthansę, bezpłatny przewóz bagażu regulowany jest następującymi przepisami:

 

W Klasie Ekonomicznej jedna sztuka bagażu o ciężarze do 23 kg, w Klasie Ekonomicznej Premium dwie sztuki o ciężarze do 23 kg każda, w Klasie Business dwie sztuki o ciężarze do 32 kg każda, w Pierwszej Klasie trzy sztuki o ciężarze do 32 kg każda.Maksymalny wymiar pojedynczej sztuki bagażu wynosi 158 cm (szerokość + wysokość + długość).

Dodatkowy bagaż poza bezpłatnym limitem lub sztuki bagażu, których ciężar lub wielkość przekracza dozwolone parametry, przewożone są jako nadbagaż po jednolitych stawkach. Za przewóz sztuk bagażu o ciężarze przekraczającym 32 kg, pobierana jest opłata. Więcej informacji znaleźć można na stronie ‘Nadbagaż i bagaż specjalny’.

Informacje o przewozie bagażu podręcznego

 
top


Rozszerzony zakres przepisów dotyczących bezpłatnego bagażu obejmuje:

Pasażerów statusowychWyższe limity bagażu bezpłatnego przysługują pasażerom o statusie Frequent Traveller, Senator oraz członkom Klubu HON i Star Alliance Gold.

Więcej informacji o pasażerach statusowych

Pasażerów z bagażem sportowym

Sprzęt sportowy może być przewieziony bez opłat w ramach przysługującego bezpłatnego limitu bagażu.


Więcej informacji o bagażu sportowym pasażera


Pasażerów z dziećmi


Dzieci poniżej drugiego roku życia uprawnione są do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu o ciężarze do 23 kg. Dzieciom w wieku dwóch lat i więcej przysługuje taki sam limit bezpłatnego bagażu jak dorosłym.

Bezpłatne limity bagażu dla dzieci


Niektóre trasy


Na niektórych trasach pasażerów Klasy Ekonomicznej obowiązują inne limity bagażu bezpłatnego.Wyjątki dla Klasy Ekonomicznej

 
 
top


Zasada Głównego Przewoźnika (MSC)

Przepis ten stanowi, że w przypadku rejsów, które wykonywane są przez różne linie lotnicze, obowiązujące są przepisy bagażowe tego przewoźnika, który obsługuje geograficznie najdłuższy lub najważniejszy odcinek trasy.

Odrębne przepisy obowiązują w przypadku rejsów do/z USA:
Specjalne przepisy dla USA


Star Alliance