Részvételi Szabályzat

A Lufthansa Csoport légitársaságai (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa Ag, Swiss International Air Lines) 2012. október 6-7. időszakra szervezett promóciós játék szabályzatát az alábbiak szerint állapítják meg:

html_list
 • 1.A játékban való részvétel önkéntes. A résztvevők a kérdőívek kitöltésével és elküldésével elfogadják a jelen részvételi szabályzatot.
 • 2.A promóciós játék szervezője a Lufthansa Csoport magyarországi képviselete (Szervező).
 • 3.A Lufthansa Csoport promóciós játékában bármely cselekvőképes természetes személy részt vehet, aki 2012. október 6-7-én a „Marie Claire” rendezvényen (helyszín: *) hiánytalanul és valós adataival helyesen kitölti a kérdőívet, majd aláírja azt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, hogy adott személy jogosult-e részt venni a promóciós játékban.
 • 4.A Lufthansa Csoport légitársaságainak alkalmazottai és Ptk. 685. § b) pont szerinti közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a promóciós játékban.
 • 5.Egy személy csak egy kérdőívvel regisztrálhat a promóciós játékra. A Szervező a játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a résztvevőt, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a játékot manipulálni.
 • 6.A résztvevők között, amennyiben helyes választ adnak a kérdőíven feltett kérdésekre, 2 db turista osztályra szóló retúr repülőjegyet sorsolunk ki Zürichbe, melyet 2013. március 31-ig lehet leutazni a SWISS járatain. Az utalvány értéke készpénzre nem váltható. A sorsolás nyilvános, a Lufthansa Csoport légitársasági jogosultak a nyertes nevének nyilvánosságra hozatalára. A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, korlátozás és külön díjazás nélkül.
 • 7.A promóciós játékra jelen részvételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően regisztrált és a feltett kérdésre helyes választ adó utasok között a zürichi replőjegy nyertesét a helyszínen sorsoljuk ki. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a kérdőívet, amelyet beküldő résztvevő részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult továbbá a nyeremény átadásáig kizárni a Játékból azt a kérdőívet, amely sérült, olvashatatlan.
 • 8.Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre valamint a nyeremény átvételére a Ptk szabályai szerint jogosult. A nyertes utasnak a repülőjegyutalványt a helyszínen nyújtjuk át, vagy személyes jelenlét hiányában legkésőbb 2012. október 10-ig e-mailben értesítjük a lehetséges átvételről.
 • 9.A játék résztvevői a részvétellel elfogadják a jelen szabályzatot és hozzájárulnak a személyes adataik szabályzat 10. pontja szerint történő kezeléséhez.
 • 10.A Lufthansa Csoport légitársaságai mint adatkezelők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény továbbá a vonatkozó európai irányelv szerint kezelik. Adatkezelési nyilvántartási szám: * Az utasok által megadott adatokat kizárólag a játék céljából, továbbá azok esetében, akik hozzájárultak a marketing célú felhasználáshoz, az Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS marketing kommunikációjára használja fel, harmadik személyeknek (az adatfeldolgozók kivételével) nem adják tovább. Azáltal, hogy a Játékos a kérdőívet kitölti és beküldi:
  • 10.1.kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait (nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyerés tényét), a Lufthansa csoport légitársaságai a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljék, továbbá beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
  • 10.2.aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Lufthansa csoport légitársaságai adatbázisába bekerüljenek és azokat a légitársaságok, minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhatják;
  • 10.3.a résztvevő az e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 • 11.Az a résztvevő, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: fly@lufthansa.hu
 • 12.A Lufthansa Csoport légitársaságai fenntartják maguknak a jogot, hogy módosítsák, leállítsák a promóciós játékot, ez esetben a Lufthansa Csoport légitársaságai semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak.
 

Budapest, 2012. október 5.