Our alliances and cooperations

 

 

Przepisy dotyczące nadbagażu i jednolite stawki (do pobrania)

 

Od pasażerów Lufthansy opłata* ta pobierana jest w przypadku, gdy ich bagaż nadany mieści się w limicie sztuk, lecz przekracza limit ciężaru i/lub wymiarów.

Jednolite stawki za nadbagaż w PDF

 
top


Maksymalny ciężar sztuki bagażu


W odniesieniu do wszystkich biletów obowiązuje limit 32 kg maksymalnego ciężaru pojedynczej sztuki bagażu, bez względu na klasę podróży.

Sztuki bagażu, których ciężar przekracza podany limit, nie mogą być przewożone jako bagaż podróżny. Muszą one zostać wysłane jako fracht lotniczy po obowiązujących stawkach frachtowych.

 
top


Uwagi dotyczące taryfy Light w Klasie Ekonomicznej

Prosimy pamiętać, że w przypadku biletów wykupionych w taryfie Light w Klasie Business na trasach europejskich, przy późnej rezerwacji lub nadania bagażu bezpośrednio przed odlotem pobierane są następujące opłaty:

html_list
  • Przy rezerwacjach na portalu LH.com, w centrum serwisowym lub biurze podróży: 15 EUR
  • Przy rezerwacjach w biurze biletowym Lufthansy na lotnisku: 30 EUR
  • Przy rezerwacjach dokonywanych w stanowisku odlotu (gate): 45 EUR
 
top


Bagaż sportowy


Podstawowe zasady:
Bagaż sportowy jest przewożony bezpłatnie** stosownie do przepisów określających bezpłatny przewóz bagażu (ilość/ciężar sztuk).

Zgłaszanie przewozu bagażu sportowego: do 24 godzin przed odlotem przez telefoniczny serwis rezerwacyjny (+49 (0)69 - 86 799 799). Konieczne jest podanie swojego numeru rezerwacji.

 

Wyjątki odnośnie przewozu bagażu sportowego

1. Bagaż sportowy jest większy niż dozwolony limit, ale nie przekracza maksymalnego ciężaru

Przepisy i opłaty za bagaż sportowy do pobrania

2. Sprzęt sportowy nie jest wymieniony w przepisach dotyczących bagażu sportowego


Obowiązują opłaty jak za nadbagaż (patrz powyżej)

3. Ciężar bagażu sportowego przekracza 32 kg
Obowiązują stawki jak za fracht lotniczy
 


Bagaż specjalny i ponadgabarytowy


Bagaż ponadgabarytowy i inny bagaż specjalny, np. instrumenty muzyczne, przewożone są po specjalnych stawkach i na specjalnych warunkach. Zespół serwisowy Lufthansa z przyjemnością udzieli wszelkich dalszych informacji.

Instrumenty muzyczne*** o ciężarze przekraczającym 32 kg mogą być przewożone rejsami Lufthansy jedynie po wcześniejszej rejestracji i potwierdzeniu.

Przepisy i opłaty za instrumenty muzyczne:Maksymalny ciężar****Maksymalne wymiary
EUR

USD/CAD
Po Europie/pomiędzy krajami trzecimi
52 kg200 cm x 75 cm
200300
Międzykontynentalne52 kg200 cm x 75 cm300400
 
top


Zasada Głównego Przewoźnika (MSC)

Przepis ten stanowi, że w przypadku rejsów, które wykonywane są przez różne linie lotnicze, obowiązujące są przepisy bagażowe tego przewoźnika, który obsługuje geograficznie najdłuższy lub najważniejszy odcinek trasy.

Specjalne przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do rejsów do/z USA i Kanady:
Specjalne przepisy w odniesieniu do USA i Kanada

 
top

* Prosimy mieć na uwadze, że w niektórych krajach, oprócz zryczałtowanej opłaty za nadbagaż, może zostać również naliczona dopłata za odprawę nadbagażu.

** Wszędzie tam gdzie ma to zastosowanie, na mocy indywidualnych przepisów danego kraju pobrana zostanie również dodatkowa opłata za bagaż sportowy.

*** np. każdy rodzaj chordofonów smyczkowych (kontrabas, violone, viola da Gamba) lub duże/ ciężkie instrumenty perkusyjne (jak, np., kotły i tym podobne).


**** Obejmujący instrument muzyczny i futerał/opakowanie

PLNR_818344Lufthansa A380

Further travel tips

PLNR_1847159213WorldShop
PLNR_1550319524www.staralliance.com

Star Alliance